مطالبی که برچسب دانستنی های پزشکی را دارند .

این عادت های روزانه عمر ما را کوتاه می کند

1 هفته قبل

اینکه چه زمانی غذا می خوریم یا چطور فیلم تماشا می کنیم و بسیاری از دیگر عاداتی که با سلامتی ما مرتبط هستند در ظاهر بی ضرر به نظر می ...

بیماری های مهمی که شکم دردتان از آن‎ها خبر می‎دهد

2 هفته قبل

شکم ما هر روز نشانه هایی گاه مبهم و گاه غیر مبهم بروز می دهد که می توانند حاکی از مشکلی پنهانی در سلامتی ما باشند. متأسفانه به دلیل مشغولیت ...