مطالبی که برچسب سلفی را دارند .

سونی گفت آیندهٔ سلفی دیگر تنها یک عکس نیست!

11 ماه قبل

تحقیق جدید نشانگر آن است که مصرف‌کنندگان آمادهٔ پذیرش «سلفی» به‌عنوان ابزاری در بانکداری، خرید، مراقبت‌های بهداشتی و موارد دیگرند. پیش‌گویی‌های یک آینده‌شناس و نظرسنجی از ۶٬۵۰۰ نفر، نشانگر آن ...