مطالبی که برچسب animal را دارند .

اعضای شگفت انگیز بدن حیوانات که ما انسان ها نداریم

2 ماه قبل

طبیعت پر از اندام‌ها و عضوهایی در بدن حیوانات است که در انسان وجود ندارند. برای مثال: فلش لایت‌های زیر‌چشم در برخی ماهی‌ها، غدد سمی در مار‌ها، کلاسپرها در برخی ...