مطالبی که برچسب IBM را دارند .

تشخیص بیماری پیش از مبتلا شدن به آن

5 ماه قبل

چیپی که بتواند بیماری های کشنده را حتی زودتر از آزمایشگاه های برجسته تشخیص دهد، دوربینی که می تواند به ساختار مولکولی اجسام نگاه کند و قرص های واقعی را ...