مطالبی که برچسب India را دارند .

دولت هند در مناطق محروم وای-فای رایگان عرضه میکند

5 ماه قبل

این روزها «اینترنت» از آن حال و شمایل تجملاتی اش دور شده و عملاً بستری همگانی، ارزان قیمت و در دسترس به شمار می رود. اما متاسفانه همچنان نقاطی از جهان ...