مطالبی که برچسب The Americans را دارند .

تمدید سریال The Americans برای دو فصل پایانی

۷ام خرداد, ۱۳۹۵

سریال The Americans برای دو فصل دیگر و پایانی خودش تمدید شد… به گزارش آریافیلم ، شبکه کابلی FX سریال The Americans را برای فصلهای پنجم و ششم و به ترتیب ۱۳ ...