مطالبی که برچسب آباجان را دارند .

نقد فیلم سینمایی آباجان

۲۳ام فروردین, ۱۳۹۶

در برخی از نقدها و یادداشت‌های گذشته در خصوص آثار سینمایی ایران به دفعات از حضور یا غیبت مفهوم واقعی "داستان" در فیلم‌های مورد نقد صحبت شد. داستان چگونه شکل ...