مطالبی که برچسب آزادسازی فضای ذخیره سازی را دارند .

فضای ذخیره سازی آیفون خود را با این روش بیشتر کنید

۱۷ام اردیبهشت, ۱۳۹۶

همان طور که می دانید ایفون های ساخته شده توسط اهالی کوپرتینو از فضای ذخیره سازی خارجی پشتیبانی نمی کنند. در بیشتر موارد اگر مدل پایه 16 و یا 32 ...