مطالبی که برچسب آمار دامنه های ایرانی را دارند .

در ایران بیش از ۸۵۰ هزار دامنه اینترنتی به ثبت رسیده است

۱۷ام بهمن, ۱۳۹۵

مرکز ثبت پسوندها و دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانش های بنیادی در جدیدترین آمار خود اعلام کرد تعداد 850869 دامنه اینترنتی در این مرکز به ثبت رسیده است، که در ...