مطالبی که برچسب آمار کاربران اینترنت را دارند .

ضریب نفوذ اینترنت در بین کاربران ایرانی چند درصداست؟

۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۶

مرکز آمار ایران به تازگی جدیدترین گزارش وضعیت چندین مورد از شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را منتشر ساخته که از رشد قابل توجه آنها حکایت دارد. طبق این آمار، ...