مطالبی که برچسب آموزش اندرویدmerge+ را دارند .

روش های پاک کردن مخاطبان تکراری از گوشی

۲۳ام اسفند, ۱۳۹۵

بخش دفترچه تلفن یا مخاطبان گوشی یکی از قسمت‌هایی است که نظم و ترتیب در آن اهمیت بسیار دارد. هرچه فهرست شماره تلفن‌ها و مخاطبان منظم‌تر، خلوت‌تر و کامل‌تر باشد، ...