مطالبی که برچسب آنوناکی را دارند .

مقایسه جدول زمانی تکامل علمی با افسانه های آنوناکی

۵ام خرداد, ۱۳۹۶

در طول تاریخ، نظریه‌های مختلفی پیرامون نحوه پیدایش انسان در کره زمین مطرح شده است؛ در اینجا به مطالعه این نظریه‌ها پرداخته و آنان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این ...

احتمالا سه گونه مختلف از موجودات فضایی در حال بازدید از زمینیان هستند!

۲۸ام فروردین, ۱۳۹۶

وقتی که بحث در مورد موجودات فضایی و تمدن‌های پیشرفته آن‌ها مطرح می‌شود، اولین پرسشی که در ذهن ما پیش می‌آید این است که بیگانگان چه شکلی بوده و در ...