مطالبی که برچسب اتهام سامسونگ را دارند .

رئیس جمهور کره جنوبی از کار برکنار شد

۲۱ام اسفند, ۱۳۹۵

بالاخره افشای رسوایی اقتصادی رئیس جمهور کره جنوبی در دریافت رشوه و زد و بندهای مالی پشت پرده با کمپانی های بزرگ این کشور از جمله سامسونگ، سبب شد که دادگاه ...