مطالبی که برچسب اخراج کارکنان هوآوی را دارند .

اخراج تعدادی از کارکنان هوآوی به خاطر کاهش سوددهی بخش موبایل

۱۱ام اسفند, ۱۳۹۵

کارکنان هوآوی نسبت به از دست شغل خود نگران هستند، چون مکاتبات داخلی این کمپانی حکایت از افزایش فشار برای بهبود سطح درآمد دارد، و مدیران اجرایی ارشد از برآورده ...