مطالبی که برچسب ارزانی اینترنت را دارند .

تعرفه ترافیک داخلی همراه اول ۵۰ درصد کاهش یافت

۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۶

گرچه طبق تعریف سازمان ملل متحدد، نیازهای اولیه انسان عبارتند از خوراک، پوشاک و مسکن، اما نیک که بنگریم، این روزها اینترنت هم به نوعی در این گروه سه گانه ...