مطالبی که برچسب از بین بردن بوی بد کفش را دارند .

روشهای از بین بردن بوی بد کفش

۲۱ام فروردین, ۱۳۹۶

با بالاتر رفتن دمای هوا و فرارسیدن فصول گرم سال، میزان تعرق بدن و به تبع آن تعرق پاها نیز افزایش پیدا می کند. اگرچه شاید بسیاری بر کیفیت بهتر ...