مطالبی که برچسب استخوان بدن انسان را دارند .

ساخت فولاد با الهام از استخوان ها

۲۱ام اسفند, ۱۳۹۵

قطعاً ابداع نوعی فولاد جدید که با الهام از ساختار استخوان ها ساخته شده باشد، می تواند سازه های فعلی را مقاوم تر کرده و به کاهش هزینه ها کمک ...