مطالبی که برچسب استفاده از گوشی موبایل در زمان رانندگی را دارند .

خطرات استفاده از گوشی موبایل حین رانندگی

۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۶

متاسفانه عادت به استفاده از گوشی موبایل روز به روز در کاربران بیشتر می‌شود ؛ در زمان قرار داشتن کنار عزیزان، در کلاس درس، در محل کار، حین مطالعه، در رخت‌خواب ...