مطالبی که برچسب اسحاق جهانگیری را دارند .

فاز نخست پروژه اتصال منازل به فیبر نوری در تهران بهره برداری شد

۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۶

فاز اول شبکه دسترسی به فیبر نوری در منازل امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاول اول رئیس جمهوری به بهره برداری رسید. در این مراسم که با حضور اسحاق جهانگیری معاون ...