مطالبی که برچسب اصول تربیت کودک را دارند .

ویژگی های والدین افراد موفق

۱۳ام بهمن, ۱۳۹۵

خانواده اولین جامعه ای است که فرزندان مهارت های لازم را در آن یاد می گیرند. اولین الگوهایی که آنها به چشم می بینند پدر و مادر هستند. از این ...