مطالبی که برچسب اصول نگهداری خودرو را دارند .

عادتهای بد رانندگی که برایتان گران تمام می شوند

۱۶ام اردیبهشت, ۱۳۹۶

همه ما با اهمیت اموری مانند تعویص روغن، جابجایی گردشی لاستیک ها و تعویض تسمه های خودرو آشنا هستیم؛ اقداماتی که باعث کارکرد خوب و بی دردسر خودرو برای مدتی ...