مطالبی که برچسب اطلاعات مهاجرتی را دارند .

درخواست شهردار نیویورک از مقامات ایالتی برای جلوگیری از دسترسی دولت ترامپ به اطلاعات مهاجرتی شهروندان

۱۶ام بهمن, ۱۳۹۵

از اولین روزهایی که دونالد ترامپ در جریان رقابت های انتخاباتی خود اعلام داشت که قصد دارد از ورود مهاجران به آمریکا جلوگیری کند و سامانه ای را برای ثبت ...