مطالبی که برچسب افزایش دمای زمین را دارند .

هشدار دانشمندان نسبت به سرعت بالای گرم شدن کره زمین

6 ماه قبل

سواحل از بین رفته‌اند. امواج به صخره‌های بلندی برخورد می‌کنند که روزی به آنها کوه گفته می‌شد. گرمای طاقت‌فرسا اجتناب‌ناپذیر است؛ این سناریوی ناراحت‌کننده که از آن با عنوان “Hothouse ...