مطالبی که برچسب اقدامات ژاپن برای مقابله با حوادث طبیعی را دارند .

اقدامات ژاپنی‌ها برای مقاومت در برابر زلزله

۱۵ام اسفند, ۱۳۹۵

ژاپن در محل اتصال سه صفحه اوراسیا، اقیانوس آرام و فیلیپین قرار دارد و به همین دلیل، زلزله‌ها و سونامی‌های عظیمی در آن به وقوع می‌پیوندد. این موضوع باعث شده ...