مطالبی که برچسب انگشتر امنیتی را دارند .

نجات در سه ثانیه با انگشتر Nimb

۲۷ام بهمن, ۱۳۹۵

طبیعتاً خبر دادن به آشنایان یا پلیس در شرایط غیرمعمولی و بعضاً خطرناک از طریق تماس موبایلی و روش های مشابه، فرآیندی زمانبر و گاهی اوقات دشوار است.با تکنویاب همراه باشید. تاکنون گجت ...