مطالبی که برچسب اپراتور مجازی را دارند .

اتفاقات مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران که در سال ۹۶ رخ خواهد داد

۲۹ام اسفند, ۱۳۹۵

سال ۹۶ در حالی آغاز خواهد شد که در حوزه فناوری اطلاعات شاهد اتفاقات مهمی خواهد بود. هرچند قرار بود بخش زیادی از انتخابات سال ۱۳۹۶ الکترونیکی باشد؛ اما بر ...