مطالبی که برچسب اپلیکیشنمخفی کردن عکس را دارند .

چگونه عکس‌ها و برنامه‌های گوشی را مخفی کنیم؟

۸ام اسفند, ۱۳۹۵

اگرچه قفل کردن گوشی تا حد زیادی دست افراد غریبه به اطلاعات شما را کوتاه می‌کند، خوب می‌دانیم دوستان و آشنایان را نمی‌توان با این روش کنترل کرد. هرچقدر فردی ...