مطالبی که برچسب بازی فضای مرده 3 را دارند .

بازی فضای مرده ۳

۱ام آذر, ۱۳۹۵

باز دوباره شرکت EAبازی بسیار جذاب را منتشر کرده که از همه لحاظ منحصر به فرد است. این بازی در سبک سوم شخص اکشن بوده که مطمئناً استقبال خوبی از ...