مطالبی که برچسب بازی Doodle Bowling را دارند .

معرفی بازی بولینگ کاغذی Doodle Bowling

۵ام اسفند, ۱۳۹۵

موفقیت عظیم بازی هایی همانند Doodle Bowling یا Chezz که از اتفاقات مثبت صنعت گیمینگ هم است را می توانیم نتیجه سیاست های عالی کمپانی «گوگل» برای حمایت از توسعه ...