مطالبی که برچسب بازی Sine Line را دارند .

معرفی بازی Sine Line

۵ام اسفند, ۱۳۹۵

یکی از بزرگترین مزیت های فروشگاه «گوگل پلی» نسبت به مارکت های ایرانی، پشتیبانی از سیستم پاداش است؛ مشابه عناوین کنسول های خانگی که بازیکن ها معمولا بعد از انجام ...