مطالبی که برچسب بیگانگان هوشمند را دارند .

چرا هیچ اثری از حیات بیگانه ها نیست؟

۲۲ام خرداد, ۱۳۹۶

حقایقی همچون گستردگی عالم و تصور میلیاردها میلیارد ستاره در سراسر جهان، حکایت از تنها نبودن ما انسان‌ها دارند؛ اما به راستی دلایل عدم کشف موجودات فضایی تا به امروز ...

احتمالا سه گونه مختلف از موجودات فضایی در حال بازدید از زمینیان هستند!

۲۸ام فروردین, ۱۳۹۶

وقتی که بحث در مورد موجودات فضایی و تمدن‌های پیشرفته آن‌ها مطرح می‌شود، اولین پرسشی که در ذهن ما پیش می‌آید این است که بیگانگان چه شکلی بوده و در ...