مطالبی که برچسب بی کیفیت ترین خودروهای داخلی را دارند .

معرفی باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای ایران

۱۹ام بهمن, ۱۳۹۶

گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولید داخل در دی‌ماه 1396 توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد. در این گزارش، خودروهای سواری در دسته‌های قیمتی کمتر از 25 میلیون، 25 تا ...

معرفی باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای ایران

۱۷ام دی, ۱۳۹۶

جدول رده بندی کیفی خودروهای داخلی در آذرماه 1396 منتشر شد و بر اساس آن، باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای تولید ایران معرفی شدند. در ادامه، جدول کامل ...

رده بندی کیفی خودروهای داخلی در دی‌ماه ۹۵ منتشر شد

۲۰ام بهمن, ۱۳۹۵

مطابق هر ماه، گزارش رده بندی کیفی خودروهای داخلی در دی‌ماه 1395 توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر و باکیفیت‌ ترین و بی‌ کیفیت‌ ترین خودروهای موجود در ...