مطالبی که برچسب تأثیر tDCS بر راستگویی را دارند .

دروغگویی افراد ریشه در خودخواهی آنها دارد

۲۴ام فروردین, ۱۳۹۶

چقدر صادق هستید؟ آیا حاضرید تحت درمان مغزی خاصی قرار گیرید که شما را راستگوتر از قبل می کند؟ محققین دانشگاه زوریخ آزمایشاتی را انجام دادند تا تأثیر روش غیر تهاجمی ...