مطالبی که برچسب تلفن را دارند .

سامانه‌های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ مخابرات تهران امروز ۳ اردیبهشت اختلال خواهند داشت.

۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۶

بر اساس اعلام مخابرات تهران، سامانه‌های پاسخگویی این شرکت با شماره‌های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ به خاطر به‌روزرسانی مختل خواهد شد. فردا یکشنبه ۳ اردیبهشت، سرور سامانه‌های پاسخگویی شرکت مخابرات تهران به‌روزرسانی خواهد ...