مطالبی که برچسب توانایی های مغز را دارند .

مغز انسان یک کلید حذف دارد؛ چطور می توان از آن استفاده کرد؟

8 ماه قبل

در علم عصب شناسی گفته می شود هرچه از یک مدار عصبی بیشتر استفاده شود آن مدار قدرتمندتر خواهد شد. به همین دلیل است که می گویند هرچه در کاری ...

حقیقت باورنکردنی در مورد مغز انسان

۳۱ام فروردین, ۱۳۹۶

مغز انسان و توانایی های آن در طول هزاران سالی که از پیدایش بشریت می گذرد باعث شگفتی خود انسان شده است به طوری که بسیاری از انسان ها تمام ...