مطالبی که برچسب تیونینگ را دارند .

تیونینگ خودرو در ایران ممنوع شد

۲۴ام بهمن, ۱۳۹۵

سال هاست که بسیاری از مشتریان خودروهای داخلی با پیروی از الگوهای جهانی به تیونینگ ظاهری و باطنی خودروهای تولید داخل دست می زنند ولی همچنان چنین تغییراتی از دید ...