مطالبی که برچسب جاسوسی تلویزیون از بیننده را دارند .

تلویزیون های هوشمند دائماً اقدام به ردیابی و جمع آوری داده های شخصی بیننده می نمایند

۲۱ام بهمن, ۱۳۹۵

در سال 2015 شرکت تحقیقاتی Wirecutter به بررسی دقیق متن «سیاست محرمانگی» در برندهای مطرح تلویزیون دنیا پرداخت و مشاهده کرد تقریباً همگی آنها به نوعی اقدام به ردیابی و ...