مطالبی که برچسب جنگ آمریکا و کره شمالی را دارند .

احتمال جنگ آمریکا و کره شمالی افزایش یافت!

۲۸ام فروردین, ۱۳۹۶

پس از حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه، اکنون تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگ یانگ افزایش پیدا کرده و حتی احتمال بروز جنگ میان آمریکا و کره شمالی ...

احتمال جنگ آمریکا و کره شمالی افزایش یافت

۲۶ام فروردین, ۱۳۹۶

پس از حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه، اکنون تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگ یانگ افزایش پیدا کرده و حتی احتمال بروز جنگ میان آمریکا و کره شمالی ...