مطالبی که برچسب جوان قرن 21 را دارند .

با کارمندان جوانِ بی حوصله چکار کنیم

۲۳ام اسفند, ۱۳۹۵

تحقیقات نشان داده جوانان متولد هزاره جدید ( در رده سنی 21 تا 24 سال) تقریبا دو برابر بیشتر از بیبی بومرها در محل کار کسل و بی حوصله می شوند و جالب است ...