مطالبی که برچسب خطای دید را دارند .

ذرات شناور داخل چشم چرا و چگونه در جلوی دید ما ظاهر می‌شوند؟!

۲۶ام اسفند, ۱۳۹۶

شاید تا به حال وقتی که به آسمان و یا دور و اطراف خود نگاه کرده‌اید متوجه تعدادی ذره‌ی لوله‌ای شکل در جلوی چشمانتان شده باشید که به محض اینکه ...

این خطاهای دید، ذهن شما را به چالش می کشند

۲۷ام فروردین, ۱۳۹۶

احتمالا تاکنون با تصاویری که مصداق خطای دید یا توهم بصری هستند، مواجه شده اید؛ تصاویری که ثابت می کنند به آن چه می بینیم و درک می کنیم، چندان هم ...