مطالبی که برچسب خوب، بد، جلف را دارند .

نقد فیلم خوب، بد، جلف

۱۱ام اسفند, ۱۳۹۵

پرداختن به فیلم‌های کمدی سخت‌تر از پرداختن به آثار درام در سینما است. در خصوص کمدی یک اصل ساده می‌گوید : اگر تماشاچی بخندد، فیلم موفق است و اگر نخندد، ...