مطالبی که برچسب خودرو اسپرت ایرانی را دارند .

خودروهای دست ساز نمایشگاه خودرو تهران

۱ام اسفند, ۱۳۹۵

ماجرای خودروهای دست ساز و کارگاهی در کشورمان، روایت تازه ای نیست. در طول تاریخ بیش از 50 ساله صنعت خودرو در ایران، افراد خلاق زیادی کمر همت به ساخت ...