مطالبی که برچسب خودرو هوشمند را دارند .

نقاط قوت و ضعف اتومبیل های خودران چیست؟

۱۱ام اسفند, ۱۳۹۵

شکی در این وجود ندارد که اتومبیل های خودران روزی وارد خیابان ها خواهند شد؛ اما به منظور دستیابی به حداکثر پتانسیل های موجود، باید تغییراتی در ساختار شهرها داده ...