مطالبی که برچسب دسترسی اپ ها به موقعیت مکانی را دارند .

چگونه جلوی دسترسی اپ ها به موقعیت مکانی را بگیریم؟

۱۹ام اسفند, ۱۳۹۵

اپلیکیشن ها در واقع قلب تپنده تلفن های هوشمند امروزی هستند. اگر اپ ها نبودند، موبایل های فعلی به جز ظاهری زیباتر، هیچ تفاوتی با تلفن های همراه ساده ۱۵ ...