مطالبی که برچسب دستور ترامپ را دارند .

چه بلایی بر سر صنعت تکنولوژی آمریکا می آمد در غیاب ایرانی ها

۱۴ام بهمن, ۱۳۹۵

سال گذشته و به دنبال وقوع حوادث تروریستی مختلف در خاک آمریکا، این سوال در ذهن بسیاری شکل گرفت که آیا اساسا دولت این کشور باید پناهجویان سوری را بپذیرد یا ...