مطالبی که برچسب دمای فضا را دارند .

آیا فضای خارج از جو زمین سرد است؟

۱۱ام اسفند, ۱۳۹۵

آیا فضا واقعاً سرد است؟ اگر بخواهیم پاسخ ساده ای به این سؤال بدهیم، باید بگوییم خیر، فضا سرد نیست؛ در واقع فضا نه سرد است و نه گرم، اما اگر به فضا بروید ...