مطالبی که برچسب دوربین دوگانه میزو را دارند .

تصاویر واقعی گوشی دو دوربینه میزو

۱۴ام فروردین, ۱۳۹۶

امروز تصاویر جدیدی از گوشی دو دوربینه میزو منتشر شد که به نظر می‌رسد در دنیای واقعی گرفته شده باشد. باید دید که آیا سرانجام اولین گوشی مجهز به دوربین ...