مطالبی که برچسب دولت ترکیه را دارند .

ویکی پدیا در ترکیه مسدود شد

۱۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۶

دولت ترکیه امروز دسترسی شهروندان این کشور به ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد را مسدود کرده است. این مسئله را کاربران اینترنتی ترکیه از ابتدای امروز گزارش کرده اند و خبر ...