مطالبی که برچسب راهکارهای موفقیت را دارند .

راه های کنار آمدن با شکست چیست؟

۷ام فروردین, ۱۳۹۶

شکست بخشی از زندگی است و برای همه اتفاق می افتد. حتی استیو جابز از اپل، شرکتی که خود موسس آن بود، یکبار اخراج شد. گاهی با اینکه تلاش زیادی ...