مطالبی که برچسب روانشناسی ترس را دارند .

نگاهی به مزایای روحی و اجتماعی احساس ترس ! ترس آنقدرها هم بد نیست

2 ماه قبل

اگرچه وقتی صحبت از ترس می شود چیزهای ناخوشایندی به ذهن ما خطور می کند، اما حقیقت آن است که ترس چندان هم چیز بدی نیست. ترس هم مانند احساسات ...

هنگام تماشای فیلم ترسناک چه اتفاقاتی در بدن شما رخ می دهد؟

9 ماه قبل

وقتی که شما یک فیلم ترسناک را تماشا می کنید، بعد از تماشای فیلم احساس غریبی دارید، اینطور نیست؟ بعد از تماشای یک فیلم ترسناک همان احساس بعد از تماشای ...